SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Zber použitých kuchynských olejov a tukov v našej obci

 21.02.2022

Oznamuje našim občanom, že obec Milhosť zavádza

zber použitých  jedlých olejov a tukov z domácností.

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať

každú stredu od 8:00 hod. do 16:00 hod.

pri budove č. 7 („Magtár“) pracovníkovi Obecného úradu.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici, vo fritéze, ďalej olej z konzervovaných potravín, pevné tuky ako maslo a masť . Použitý kuchynský olej je potrebné doniesť v priesvitných uzatvorených plastových fľašiach. Zberná fľaša by mala byť pred naliatím  oleja čistá a suchá. Olej nalievajte vychladnutý! Dôležité je, aby použitý olej neobsahoval vodu a zvyšky jedál. Preto použitý kuchynský olej je potrebné precediť cez sitko. Zozbieraný olej a tuk bude následne odborne spracovaný a ekologicky zhodnotený na ďalšie použitie.

Dôvody pre zber použitého kuchynského oleja:

  • Recykláciou použitého oleja sa zamedzí znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
  • Použitý jedlý olej škodí odpadovému potrubiu v dome a poškodzuje správny chod čistiarne odpadových vôd,
  • Použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava hlodavcom,
  • Použitý olej obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu,
  • Použitý olej je možné plnohodnotne využívať na výrobu biopalív, čím sa znižuje závislosť na rope.

Zoznam aktualít: