SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Symboly obce

Erb obce, ktorý bol vytvorený v 90. rokoch 20. storočia, je odvodený zo vzoru, ktorý sa nachádza na pečati. Na erbe sú dve postavy stojac na zelenej tráve s klobúkmi na hlavách. Jedna drží v ruke cep, druhá kosu. Medzi nimi sú umiestnené lemeš a čerieslo, ktoré sú zlatej farby. Medzi postavami na červenom pozadí svieti slnko.

Historická pečať obce pochádzajúca z roku 1839 a nesie maďarský nápis „Miglécz helység petsétye 1839“ (pečiatka obce Milhosť 1839). Táto pečať sa stala východiskom pri tvorbe obecného erbu v 90-ich rokoch 20. storočia.