SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Oznámenie o zmene bankového účtu obce Milhosť

 22.11.2022

Oznamujeme Vám, že

bežný účet obce Milhosť vedený v OTP Banke

číslo IBAN SK23 5200 0000 0000 0042 2174 bol zrušený,

a

nový bežný účet je vedený v ČSOB a.s.,

číslo IBAN SK86 7500 0000 0040 3035 1408.

 

Bankové platby, prosíme realizovať na tento účet.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 

Zoznam aktualít: