Oznámenie o uložení písomností

Milhosť, 15.11.2022

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            Karolína Dudášová

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej abuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do    3.12.2022

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milhosť, 10.11.2022

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            František Jano, Milhosť

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej abuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do    28.11.2022

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť