Oznámenie o uložení písomností

Č.j.                                                                                                                Milhosť, 19.9.2022

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            Katarína Szitášová, Milhosť

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej abuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do:    4.10.2022

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť

Č.j.                                                                                                                Milhosť, 19.9.2022

_________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            Žaneta Horváthová, Milhosť

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej abuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do:    7.10.2022

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

                                                                      

Občan:            Mária Šándorová, Milhosť

                                                                                  

            Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej abuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do    13.10.2022

                                                                                                            v.r.   za ohlasovňu Milhosť

                                                                                                            26.9.2022