Strategické dokumenty

Štatút obce

  Komunitný plán

   Plán hospodárskeho rozvoja obce

   Rokovací poriadok

     ÚP obce Milhosť - Zmeny a doplnky 02

      ÚP obce Milhosť - Zmeny a doplnky 01

       Územný plán obce Milhosť