Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva č. 34/O/2022 poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Milhosť
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
840 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-1932_ZoD 2020 úprava cenníka Odb.: Obec Milhosť
Dod.: KOSIT, a.s.
0 €
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. 15/2022 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.8.2022 poskytovanie služby mobilného zberu papiera Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Lilly enviro s.r.o.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1364/VSD/2020 rozšírenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
649.20 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa18.7.2022 Zmluva o uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o dielo 8/2022 maľovanie na tvár na Dni obce Milhosť Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Eva Kováčová
150 €
Zmluva o dielo 7/2022 účinkovanie počas Dňa obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Dominika Šándorová
400 €
Zmluva o dielo 4/2022 prenájom a obsluha nafukovacích atrakcií pre deti - Deň obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Róbert Juhász
200 €
Zmluva o dielo 5/2022 účinkovanie v kultúrnom programe Deň obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Tradicionálna folklórna skupina z Veľkej Idy
150 €
Zmluva o dielo 6/2022 účinkovanie v kultúrnom programe Deň obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Zoltán Zsigrai
150 €
Darovacia zmluva zo dňa 6.7.2022 sponzorský dar Odb.: Obec Milhosť
Dod.: UND-ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
2 000 €
Mandátna zmluva zo dňa 6.7.2022 funkcia projektového manažéra projektu "REJOICE" Odb.: Obec Milhosť
Dod.: CEDS, s.r.o.
2 544 €
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 30.03.2021 nájomné Odb.: Petronela Motyková
Dod.: Obec Milhosť
39.40 €
Zmluva o dielo č. 2/2022 Vybudovanie detského ihriska v obci Milhosť Odb.: Obec Milhosť
Dod.: FUN&PLAY s.r.o.
15 408 €
Hromadná licenčná zmluva č. VP/22/05781/001 použitie hudobných produkcií Odb.: Obec Milhosť
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
Zmluva o dielo č. 4905.2062055DDV Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Milhosť Odb.: Obec Milhosť
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
289 135.74 €
Zmluva o nájme bytu Zmluva o nájme bytu Odb.: Ladislav Dudáš
Dod.: Obec Milhosť
120 €
Zmluva o dielo "Altánky v rámci projektu REJOICE" Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Oklandia, s.r.o.
15 713.82 €
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve Odb.: Rastislav Kišš
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Generované portálom Uradne.sk