SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 153)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Kúpna zmluva č. 30803/KZ-001/2023/Milhosť/1894/VavGA odpredaj pozemku pri R4 Milhosť Odpočívadlo Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Milhosť
4 818.96 €
Dodatok č. 1 Prenájom zmluvy č. 14/05/1/2019 dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Tecos Košice s.r.o.
0 €
ty2024-02-09mm3 aktualizácia cenníka a programov Odb.: Obec Milhosť
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114 €
Zmluva o poskytovaní stravy zo dňa 1.2.2024 poskytovanie stravy Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Súkromná ZŠ Kechnec
0 €
Zmluva č. 1/2024 o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd odvádzanie splaškových odpadových vôd Odb.: Anna Rušinová
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva č. 1/2024 o dodávke pitnej vody dodávka pitnej vody Odb.: Anna Rušinová
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Kúpna/lízingová zmluva č. 4115604696 kúpa predmetu lízingu Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Unicredit Leasing Slovakia, a.s.
27 895.10 €
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektriny a zemného plynu zo dňa 22.12.2023 refakturácia nákladov za dodávku elektriny a zemného plynu Odb.: Rastislav Kišš
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva o dodávke plynu dodávka plynu Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávka elektriny Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 31.8.2023 úprava podmienok poskytovania stravy Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Súkromná ZŠ Kechnec
0 €
Odstúpenie od nájomnej zmluvy odstúpenie od nájomnej zmluvy Odb.: Rastislav Kišš
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva o rozvoze stravy rozvoz stravy Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Obec Kechnec
200 €
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS integračný zámer Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom Odb.: Obec Milhosť
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 31.8.2023 úprava podmienok poskytovania stravy Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Súkromná ZŠ Kechnec
0 €
135-S1-116 nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Jaššová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
134-S1-132 nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Jaššová
Dod.: Obec Milhosť
33.20 €
99-S2-8 nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tangelová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
35-S3-11 nájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Slezák
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
23-S1-139 nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Štefanová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
Generované portálom Uradne.sk