Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2023 poskytovanie stravovania pre Mš Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Súkromná ZŠ Kechnec
400 €
Zmluva č. 1/2022 o poskytnutí FPP poskytovanie FPP Odb.: PATRIA, n.o., Zariadenie pre seniorov
Dod.: Obec Milhosť
58.08 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4905.2062055DDV realizácia naviac prác Odb.: Obec Milhosť
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
21 671.62 €
č. 22/41/012/81 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
č. 31947034/000/2022 dodanie softvérových produktov a poskytovanie softvérovej podpory Odb.: Obec Milhosť
Dod.: INISOFT s.r.o.
158.40 €
2./2022 Zmluva o pripojení na verejnú kanalizáciu a odvádzaní splaškových odpadových vôd Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Milhosť
0 €
2/2022 Zmluva o dodávke pitnej vody Odb.: Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dod.: Obec Milhosť
0 €
zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Odb.: Obec Seňa
Dod.: Obec Milhosť
150 €
Mandátna zmluva výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Milhosť
Dod.: A-Z REAL STAV spol. s r.o.
390 €
Dohoda č. 22/41/010/12 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b) Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva č. 34/O/2022 poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Milhosť
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
840 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-1932_ZoD 2020 úprava cenníka Odb.: Obec Milhosť
Dod.: KOSIT, a.s.
0 €
Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. 15/2022 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej technike Odb.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 12.8.2022 poskytovanie služby mobilného zberu papiera Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Lilly enviro s.r.o.
0 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1364/VSD/2020 rozšírenie verejného osvetlenia Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
649.20 €
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa18.7.2022 Zmluva o uzatvorenie budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o dielo 8/2022 maľovanie na tvár na Dni obce Milhosť Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Eva Kováčová
150 €
Zmluva o dielo 7/2022 účinkovanie počas Dňa obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Dominika Šándorová
400 €
Zmluva o dielo 4/2022 prenájom a obsluha nafukovacích atrakcií pre deti - Deň obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Róbert Juhász
200 €
Zmluva o dielo 5/2022 účinkovanie v kultúrnom programe Deň obce Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Tradicionálna folklórna skupina z Veľkej Idy
150 €
Generované portálom Uradne.sk