Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 53)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia č. 1364/VSD/2020 rozšírenie sústavy verejného osvetlenia Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
673.30 €
156/S1/46/2010 Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Molnár
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
155/S1/8/2010 Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Molnár
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
85/S1/150/2008 Nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Patakiová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
142/S3/37/2010 Nájom hrobového miesta Odb.: Júlia Čiripová
Dod.: Obec Milhosť
33.20 €
178/S1/73/2011 Nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Szitásová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
179/S1/62/2011 Nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Szitásová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
77/S1/60/2008 Nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Patakiová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
76/S1/82/2008 Nájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Patakiová
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
č. 2408983748 skupinové úrazové poistenie Odb.: Obec Milhosť
Dod.: Generali Poisťovňa
72.93 €
23/41/054/762 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 126/2014 odvádzanie splaškových odpadových vôd Odb.: Reformovaná kresťanská cirkev Milhosť
Dod.: Obec Milhosť
0 €
Kúpna zmluva zo dňa 22.03.2023 predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Kechnec
Dod.: Obec Milhosť
15 504 €
Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu č. ZM-KO-OD-23-0154 poskytnutie zberných nádob Odb.: Obec Milhosť
Dod.: KOSIT, a.s.
2 815.20 €
Dodatok č. 5 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov združené nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Milhosť
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Zmluva č. 1/2023/SS poskytnutie FPP neverenému poskytovateľovi na rok 2023 Odb.: PATRIA, n.o., Zariadenie pre seniorov
Dod.: Obec Milhosť
521.28 €
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve zo dňa 29.10.2020 úprava nájomného Odb.: Rastislav Kišš
Dod.: Obec Milhosť
4 687.60 €
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č. 116/S1/109/2008 predlženie nájmu hrobového miesta Odb.: Bartolomej Šontra
Dod.: Obec Milhosť
16.60 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2015-11-02dh1 aktualizácia cenníka a programov Odb.: Obec Milhosť
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
102 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. tz2017-05-16vs2 aktualizácia cenníka a programov Odb.: Obec Milhosť
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
60 €
Generované portálom Uradne.sk