SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecmilhost.eu spravuje Obec Milhosť je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Milhosť

Adresa:

Obecný úrad Milhosť 
Milhosť 6
044 58 Seňa

IČO: 31947034

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Abovský
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 778 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1220

Všeobecné informácie: info@obecmilhost.eu
Podateľňa: podatelna@obecmilhost.eu
Starosta: starosta@obecmilhost.eu 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecmilhost.eu

Sekretariát:
Tel.:
 +421 55 696 27 94
E-mailsekretariat@obecmilhost.eu

POZOR!
 

Zrušením OTP Banky Slovensko, bežný účet obce Milhosť (číslo IBAN SK23 5200 0000 0000 0042 2174) bol zrušený, a NOVÝ BANKOVÝ ÚČET je vedený v ČSOB, a.s, nové číslo bežného účtu je IBAN SK86 7500 0000 0040 3035 1408.

Bežné bankové platby, prosíme realizovať na nový bankový účet.

 

Kompetencie:
Obec Milhosť je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Milhosť je zriadený na: 
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Kmeťova 20
040 01 Košice

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk