SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Voľby do orgánov samosprávy obce 2022

Menovanie

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Milhosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Starosta  obce  M i l h o s ť , ako príslušný správny orgán v súlade so zákonom č. 180/2014 Z .z.  o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

m  e  n  u  j  e m

za  zapisovateľku   miestnej  volebnej komisie v obci Milhosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa uskutočnia  dňa  29. októbra 2022.

Meno a priezvisko: Mgr. Enikő Makóová

Adresa: Milhosť 103

Tel.kontakt: 055/696 2797, 0905 153 253

E.mail: sekretariat@obecmilhost.eu,

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Milhosť.

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle §171 ods.1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách

Obecného úradu v Milhosti, na adrese Milhosť č.6 a v utorok 30.08.2022 od 16:00 do 24:00 hod. na adrese Milhosť 103.


Zoznam volieb: