SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Voľby do orgánov samosprávy krajov 2022

Menovanie

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Milhosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Starosta  obce  M i l h o s ť , ako príslušný správny orgán v súlade so zákonom č. 180/2014 Z .z.  o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov

m  e  n  u  j  e m

za  zapisovateľku   miestnej  volebnej komisie v obci Milhosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa uskutočnia dňa  29. októbra 2022.

Meno a priezvisko: Mgr. Enikő Makóová

Adresa: Milhosť 103

Tel.kontakt: 055/696 2797, 0905 153 253

E.mail: sekretariat@obecmilhost.eu,

V Milhosti, dňa 19.07.2022

v. r. Ing. Štefan Nagy

starosta obce

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Milhosť do 30.08.2022 počas úradných hodín obce.


Zoznam volieb: