Čistenie slovensko-maďarskej štátnej hranice

 03.05.2023

OZNAM

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnych hraniciach 

(§2 ods. 5 a 6 zákona č. 298/1999 Z.z. o správe štátnych hraníc). Práce budú realizované prostredníctvom dodávateľa Davies s.r.o. predbežne od 1.5.2023 do 31.10.2023

v prihraničných obciach t.j. aj v obci Milhosť.

 

Vlastník prihraničného pozemku je v zmysle §6 ods. 1 písme. a) uvedeného zákona povinný strpieť vstup, vjazd a vykonávanie prác pri správe štátnych hraníc, najmä práce súvisiace s vytyčovaním, vyznačovaním, so zameriavaním, s udržiavaním vyznačenia a s kontrolou priebehu štátnych hraníc.

                                                                                                          v.r. Ing. Štefan Nagy

                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >