SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

oznámenie - psy

 18.01.2021

                    OBEC  MILHOSŤ

                  044 58 Milhosť  6,   okr. Košice – okolie                          Tel./ Fax : ++421 55 6962794, e-mail : sekretariat@obecmilhost.eu

   IČO :   31 947 034

 

 

 

 

 

O Z N A M

 

 

Na základe sťažností obyvateľov obce Milhosť na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov v chovnom priestore a neumožnili im tak voľný pohyb po obci na verejnom priestranstve, nakoľko ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých obyvateľov a návštevníkov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 

Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov v chovných priestoroch!!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle VZN obce č. 3/2021  je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve zakázaný.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k právnemu a zákonnému riešeniu problematiky.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti. 

Za porozumenie Vám ďakujeme.

 

 

 

 

_________________________________

Ing. Štefan Nagy, starosta obce Milhosť


Zoznam aktualít: