SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

XII. ročník Milhosťskej podkovy

 27.08.2021

Obec Milhosť  Vás srdečne pozýva na akciu s názvom

„Milhosťská podkova“,

ktorá sa uskutoční

dňa 29.08.2021 (v nedeľu)

v areáli Kultúrneho domu Milhosť

s nasledovným programom:

  • 9:30 - 10:30 Sprievod kočov v obci
  • 10:30 - 10:50 Slávnostné zahájenie súťaže
  • 11:00 1. kolo súťaže
  • 13:00 - 14:00 Obed pre súťažiacich
  • 14:00 - 14:30 Kultúrne predstavenie
  • 14:30 2. kolo súťaže
  • 17:00 Slávnostné vyhodnotenie súťaže

Vstup zdarma.


Názov programu: Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť
Názov projektu: Krásy vodného a jazdeckého sveta pozdĺž rieky Hornád
Číslo projektu: FMP-E/1901/1.1/010
Akronym: Ride&River
Typ aktivity: Organizácia športových a kultúrnych programov pre turistov
Hlavný cieľ projektu: Posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti športového a kultúrneho cestovného ruchu medzi partnerskými obcami.
Názov Vedúceho prijímateľa malého projektu: Hidasnémeti Község Önkormányzata
Názov Partnera malého projektu s rozpočtom: Obec Milhosť
Celkový rozpočet projektu: 58 219,70 €
Začiatok realizácie projektu: 1.12.2020
Ukončenie realizácie projektu: 31.8.2021

www.skhu.eu
www.viacarpatia-spf.eu


Zoznam aktualít: