SlovenskýMagyarEnglish

NATUR-PACK

Projekty

Žaneta Dudášová, Milhosť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Občan: Žaneta Dudášová, Milhosť

Má doporučený list - na Pošte v Seni.

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Milhosť, doporučuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Doporučenú zásielku si môžete prevziať do: 29.1.2024