Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

Oznamujeme našim občanom, že ďalší odvoz komunálneho odpadu

sa uskutoční dňa 04.01.2021 (pondelok).

Zvozový kalendár na rok 2021 bude rozdistribuovaný občanom po jeho dodaní spoločnosťou Kosit, a.s., približne začiatkom januára 2021.


Értesítjük a lakosságot, hogy a kommunális szemét elszállításának következő időpontja

2021. január 04-én (hétfőn) lesz.

A 2021-es Hulladékelszállítási naptár kb. 2021 január elején lesz eljuttatva valamennyi háztartásba, miután a Kosit, a.s. társaság elküldi községünknek.