Komisie pri OZ

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Attila Albert
Členovia: Tomáš Motyka, Marcel Pataky

Komisia pre kultúru a šport

Predseda: Rastislav Pataki
Členovia: Eva Albertová, Zuzana Molnárová

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Tibor Molnár
Členovia: Štefan Hajnik, Rastislav Pataki, Gabriela Szedáková, Attila Albert