Komisie pri OZ

Finančná komisia

Predseda: Norbert Pataky
Členovia: 

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Bartolomej Dudáš
Členovia: 

Komisia pre kultúru a šport

Predseda: Rastislav Pataki
Členovia:

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rastislav Kišš
Členovia: