Komisie pri OZ

Finančná komisia

Predseda: Norbert Pataky
Členovia: Attila Albert, Bartolomej Dudáš

Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok

Predseda: Bartolomej Dudáš
Členovia: Andrej Horváth, Rastislav Kišš

Komisia pre kultúru a šport

Predseda: Rastislav Pataki
Členovia: Eva Albertová, Ida Sitášová

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Rastislav Kišš
Členovia: Attila Albert, Bartolomej Dudáš, Rastislav Pataki, Norbert Pataky