Zber objemového odpadu a drobného stavebného odpadu v obci

 29.04.2022

Obec Milhosť oznamuje občanom, že

od 29. apríla 2022   do 3. mája 2022

bude v obci umiestnený

 kontajner na objemový odpad   a        kontajner na drobný stavebný odpad.

Obidva kontajnery sú umiestnené za domom číslo 26 na ulici tzv. Sug smerom ku železničnej trati.

Kontajnery pre občanov budú k dispozícii:

 v pracovných dňoch      od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 a v sobotu               od 8:00 hod. do 14:00 hod.

(nedeľa voľno)

Zároveň Vás upozorňujeme, že do objemového odpadu SA ZARAĎUJÚ napr. koberce, polystyrén, linoleum, starý nábytok (rozobratý na menšie kusy), matrace, staré kočíky, handry, nepotrebné šatstvo a obuv, paplóny, a iný odpad podobného charakteru.

Do drobného stavebného odpadu SA ZARAĎUJÚ drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

Do objemového ani do drobného stavebného odpadu NEPATRÍ:

  • stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok (azbest, ortuť, PCB, odpad obsahujúci dechtové látky ako napr. kanadský šindel),
  • nebezpečný odpad (nádoby s farbou a chemikáliami, batérie, eternitová krytina),
  • elektroodpad (chladničky, televízory, PC a iná technika),
  • pneumatiky,
  • druhotné suroviny – PET flaše, kovové obaly,
  • sklo a sklenené fľaše,
  • papier,
  • biologický odpad (rastlinný odpad zo záhrad – tráva, konáre a pod.).

Ďakujeme, že odovzdávate iba povolený druh odpadu. 


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >