Oznámenie VSD - dočasné prerušenie distribúcie elektriny dňa 03.02.2023 od 11:10 h do 13:30h + príloha

 16.01.2023

          •  O Z N Á M E N I E

Obec Milhosť Vás týmto informuje,

že na základe oznámenia VSD, a.s.

dňa 03. februára 2023

 od 11:10 hod. do 13:30 hod.

 bude

distribúcia elektriny dočasne prerušená

na nasledujúcich odberových miestach (viď príloha VSD).


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >