Oznámenie o zmene bankového účtu obce Milhosť

 22.11.2022

Oznamujeme Vám, že

bežný účet obce Milhosť vedený v OTP Banke

číslo IBAN SK23 5200 0000 0000 0042 2174 bol zrušený,

a

nový bežný účet je vedený v ČSOB a.s.,

číslo IBAN SK86 7500 0000 0040 3035 1408.

Bankové platby, prosíme realizovať na tento účet.
Ďakujeme za pochopenie.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >