OZNAM - Vydávanie naturálie za r. 2022 - František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov, AGRO OR....

 22.09.2022

František Oravec SHR, Hospodársky dvor Gyňov, spoločnosť AGRO OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov, AGRO – OR, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov,  AGRO ORAV, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov a spoločnosť ZV – AGRO, s.r.o., so sídlom Hospodársky dvor Gyňov oznamuje, že vydáva naturálie za rok 2022 na základe platnej nájomnej zmluvy, a to v pracovné dni

od pondelka 26.09.2022 do piatka  – 07.10.2022 v čase od 800 – 1500

a v sobotu, dňa 01.10.2022 od 800 – 1200 hod.

Miesto vydania: Hospodársky dvor Gyňov.

Je potrebné so sebou priniesť platnú nájomnú zmluvu, občiansky preukaz a vrecia.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >