Dočasné uzatvorenie malej uličky od domu č. 130 smerom na cintorín

 19.10.2022

O Z N Á M E N I E

Obec Milhosť týmto Vám oznamuje,

že malá ulička pre peších od domu č. 130 smerom k malej bráne na cintorín bude pre prechod dočasne uzatvorená od 20.10.2022

z dôvodu začatia rekonštrukčných prác.

Ďakujeme za pochopenie.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >