Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

AKTUALIZÁCIA! - Odporúčanie Reg. veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie v súvislosti s výskytom AMO v domácom chove ošípaných

 14.10.2020

AKTUALIZÁCIA platná od 12.10.2020!!!


Oznam zverejnený na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-okolie o poskytnutie súčinnosti:


"V okrese Košice-okolie bol potvrdený výskyt Afrického moru ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie preto opätovne vyzýva chovateľov ošípaných, ktorí doposiaľ nie sú registrovaní, aby vykonali registráciu svojho chovu (aj 1 kus ošípanej určenej pre domácu spotrebu) v termíne do 23.10.2020 na RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, Košice. Po tomto termíne bude vykonaná úradná kontrola a v prípade nesplnenia si tejto povinnosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do výšky 400 €.


Zároveň odporúčame, aby chovatelia ošípaných vykonali čo najskôr domácu zabíjačku ošípaných bez ohľadu na vek a hmotnosť. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec! Domáca zabíjačka sa musí oznámiť min. 1 pracovný deň vopred na t.č. 055/622 22 67 kl. 109, 107. a chovateľ je povinný zabezpečiť odber vzorky z ošípanej zabitej na domácej zabíjačke a vzorku odovzdať na RPVS Košice-okolie.“


Zoznam aktualít:

1 2 3 >